A person whose gender and biological sex correlate is considered cisgender.… continue reading »


Read more

It is largely the result of the economic and social upheavals of the postsocialist period, which have impoverished the population and caused a decay of social services.… continue reading »


Read more

Please send me his pic before I get anymore involved. It is sad when I have been here for over a good year and now the scammers are coming on here by other's telling them to come here. No he laughed, thought we were all dumb and idiots for being scammed. Different name, but widowed with an 11 year old boy, no other family and is an independent civil engineer working on an oil platform. My heart aches, and I am normally not taken easily. I will never forget the experience I had with him as he was so sweet, fun and kind until I asked him to never ask me for money and then he became furious and talked very hateful. with a 16 yo daughter presently living with an Aunt in Michigan.… continue reading »


Read more

September 2017 at the Theater des Westens in Berlin.… continue reading »


Read more

Aby držitelia preukazov spôsobilosti vojenskej leteckej posádky získali preukazy spôsobilosti podľa časti FCL, musia o ne požiadať členský štát, v ktorom vykonávali vojenskú službu. Za vedomosti, prax a zručnosti získané počas vojenskej služby, sa udelí zápočet na účely príslušných požiadaviek prílohy I v súlade s prvkami správy o zápočte vypracovanej členským štátom po porade s agentúrou. V správe o zápočte: ▼M1 Článok 10a Výcvikové organizácie pre pilotov 1.… continue reading »


Read more